header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
Tez Baba

05-02-2015

22:53:44

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

meray number par etnay sms atay hein ke mein

phar nahi sakta ic lia hum ne apnay number par sms block kar dia hein jo dost sms par bat karna ya koch pochna chaye to hamari help line hai us par sms send karay ap ko jawab from kar dia jaye ga tariqa mein bata diata hon kis tarha sms karna hai

 

Right message mein ja kar

82599 Space apna message lekhie

awr send kar daine

03461083852

03464093639 

 

TEZ BABA

0320-1628348

Only Call


Posted By:-
Tez Baba

05-02-2015

09:59:26

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9688x419x=END---1. 6477--PASS-F.4090{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4090X419X=END---2. 9368--PASS-F.8418{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8418X419X=END---1. 2440--PASS-F.4236{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4236X419X=END---3. 1502--PASS-F.5176{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}5176X419X=END---4. 7034--PASS-F.7744{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7744X419X=END---1. 0528--PASS-F.2493{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2493X419X=END---1. 0911--PASS-F.1633 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1633X419X=END---4. 6816--PASS=F.6768{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6768X419X=END---8.0417 --PASS=F.WAIT{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

Open 

{#emotions_dlg.chup}1{#emotions_dlg.chup}

{#emotions_dlg.chup}4{#emotions_dlg.chup}

{#emotions_dlg.chup}0{#emotions_dlg.chup}

{#emotions_dlg.chup}7{#emotions_dlg.chup}

 

 

TEZ BABA

0320-1628348


Posted By:-
Tez Baba

04-02-2015

09:09:04

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9688x419x=END---1. 6477--PASS-F.4090{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4090X419X=END---2. 9368--PASS-F.8418{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8418X419X=END---1. 2440--PASS-F.4236{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4236X419X=END---3. 1502--PASS-F.5176{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}5176X419X=END---4. 7034--PASS-F.7744{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7744X419X=END---1. 0528--PASS-F.2493{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2493X419X=END---1. 0911--PASS-F.1633 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1633X419X=END---4. 6816--PASS=F.6768{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6768X419X=END---8.0417 --PASS=F.WAIT{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

Open 

{#emotions_dlg.chup}1{#emotions_dlg.chup}

{#emotions_dlg.chup}4{#emotions_dlg.chup}

{#emotions_dlg.chup}0{#emotions_dlg.chup}

{#emotions_dlg.chup}7{#emotions_dlg.chup}

 

 

TEZ BABA

0320-1628348