header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
basit baba

30-05-2015

14:17:48

40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[AKARA=TANDOLA=ROUTINE=F/S  ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  6768 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}496749==2=TIME=JAZER=265(48149)==(48149)=S=(914)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}497449==2=TIME=JAZER=265(57496)==(57496)=F=(946)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}499449==2=TIME=JAZER=265( 8415)==(  8415)=S=(51  )=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}497749==2=TIME=JAZER=265(61499)==(61499)=S=(194)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}490049==2=TIME=JAZER=264(58174)==(58174)=S=(417)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}499149==2=TIME=JAZER=265(80157)==(80157)=S=(51   )=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}495449==2=TIME=JAZER=265(30762)==(30762)=S=(367)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}495149==2=TIME=JAZER=265(26745)==(26745)===(------)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA=PLUS=TANDOLA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                                                      {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(26745   ){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              6768==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6768==XXXXXX====(4573)===S===(4573)===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7494==XXXXXX====(3331)===S===(3331)===PASS     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9460==XXXXXX=== =(1133)===S===(1133)===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7714==XXXXXX====(0072)===F===(0072)===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0072==XXXXXX====(9113)===F===(9113)===PASS       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9113==XXXXXX====(5444)===F===(5444)===PASS       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5444==XXXXXX====(7352)===S===(7352)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5124==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


Posted By:-
basit baba

30-05-2015

12:36:55

40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[AKARA===ROUTINE=FIRST=SECOND ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  6768 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 67=BARABAR=END=10924(647)==(647)=F=(74)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 74=BARABAR=END=12066(028)==(028)=S=(28)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 94=BARABAR=END=15327(117)==(117)=S=(11)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 77=BARABAR=END=12555(191)==(191)=S=(19)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 55=BARABAR=END=89679(942)==(942)=S=(29)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 91=BARABAR=END=14837(954)==(954)=F=(54)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 54=BARABAR=END=88049(397)==(397)=S=(73)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 51=BARABAR=END=83157(764)==(764)===(-----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 


              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST=SECOND=AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(46)=(47){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                     {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(64)=(67){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                     {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(74)=(76){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              6768==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6768==XXXXXX====(4573)===S===(4573)===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7494==XXXXXX====(3331)===S===(3331)===PASS     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9460==XXXXXX=== =(1133)===S===(1133)===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7714==XXXXXX====(0072)===F===(0072)===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0072==XXXXXX====(9113)===F===(9113)===PASS       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9113==XXXXXX====(5444)===F===(5444)===PASS       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5444==XXXXXX====(7352)===S===(7352)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5124==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


Posted By:-
basit baba

30-05-2015

02:00:52

40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[AKARA===ROUTINE=FIRST=SECOND ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  6768 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 67=BARABAR=END=10924(647)==(647)=F=(74)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 74=BARABAR=END=12066(028)==(028)=S=(28)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 94=BARABAR=END=15327(117)==(117)=S=(11)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 77=BARABAR=END=12555(191)==(191)=S=(19)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 55=BARABAR=END=89679(942)==(942)=S=(29)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 91=BARABAR=END=14837(954)==(954)=F=(54)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 54=BARABAR=END=88049(397)==(397)=S=(73)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038 X 51=BARABAR=END=83157(764)==(764)===(-----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 


              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST=SECOND=AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(46)=(47){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                     {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(64)=(67){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                     {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(74)=(76){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              6768==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6768==XXXXXX====(4573)===S===(4573)===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7494==XXXXXX====(3331)===S===(3331)===PASS     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9460==XXXXXX=== =(1133)===S===(1133)===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7714==XXXXXX====(0072)===F===(0072)===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0072==XXXXXX====(9113)===F===(9113)===PASS       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9113==XXXXXX====(5444)===F===(5444)===PASS       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5444==XXXXXX====(7352)===S===(7352)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5124==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )===PASS      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}