header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
faisal g

08-12-2016

23:39:48

Javed Shah

-

.

-

200

-

.

-

Multan

-

-

-

Speciel First Tandola Formula

.

.

.

Jab Bhi 1500 Main Full Graph Formula

lene ke lia Rabta kare

.

.

.

Javed Shah

.

03076678124

03076678124

03076678124

-

-

-

-

-

SPECIEL BEST SECOND AAKRA FORMULA

.

BOND 200---TO---200

..

..

..

4TH FIGER KI BAQA AUR GHAR

2 CLOSE AUR BACK RING OPEN

.

.

.

 

923(987) OPEN 9-8-7

923(9)87 CLOSE 1-6

91-96-81-86-71-76

SECOND AAKRA 96 PASS

.

.

.

.

825(563) OPEN 5-6-3

855(5)63 CLOSE 0-5

55-50-60-65-30-35

SECOND AAKRA PASS 55

.

.

.

.

202242

23-28-43-48

SECOND AAKRA PASS 28

.

.

.

.

774407

41-46-01-06-71-76

SECOND AAKRA PASS 76

.

.

.

.

771403

41-46-01-06-31-36

SECOND AAKRA PASS 41

.

.

.

.

443829

82-87-22-78-92-97

SECOND AAKRA PASS 87

.

.

.

.

105895

82-87-92-97-52-57

SECOND AAKRA PASS 92

.

.

.

.

592635

64-69-34-39-54-59

SECOND AAKRA PASS 59

.

.

.

.

296944

91-96-41-46

SECOND AAKRA PASS 46

.

.

.

.

719296

23-28-93-98-63-68

SECOND AAKRA PASS 93

.

.

NOW NOW CALL FINAL GAME

.

.

385257

23-28-53-58-73-78

SECOND AAKRA PASS WAIT

.

.

.

.

BOND 200 SECOND AAKRE PASS

.

.

23--28--53

.

58--73--78

.

.

.

FIRST TANDOLA FORMULA ABHI RABTA KARE 

FAQAT 2 TANDOLE LE BOND 200 KE LIA

.

.

JAVED SHAH

-.-

03076678124

.

03076678124

03076678124

 

.

.

.

.

.

.

15000 main jab bhi OPEN 0 ka lag

jae to 7500 ka BACK Aakra OPEN lagta

Hia Bond 200 main Check karte hain

.

.

.

.

15000========7500

-

092====33(98)

-

BOND 200 FIRST 93

FIRST OPEN PASS 9==8

.

.

.

.

 

069====55(76)

-

BOND 200 FIRST 68

FIRST OPEN PASS 7==6

.

.

.

.

018====17(17)

-

BOND 200 FIRST 12

FIRST OPEN PASS 1==7

.

.

.

.

062====34(06)

-

BOND 200 FIRST 66

FIRST OPEN PASS 0==6

.

.

.

.

007====54(44)

-

BOND 200 FIRST 44

FIRST OPEN PASS 4==4

.

.

NOW NOW NOW WAIT

.

.

065====02(72)

-

BOND 200 FIRST WAIT

FIRST OPEN WAIT 7==2

.

.

.

.

BOND 200 MULTAN OPEN

.

.

7777777777777777777

2222222222222222222

-

7777777777777777777

2222222222222222222

-

-

TANDOLA FORMULA TAYAR HAI ABHI

RBTA KARE JAVED SHAH SE

.

.

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

.

.

.

.

.

.

 

Jab Bhi Faisalabad 15000 Khele to 7500 ka OPEN Ghar warna

Close Ata Hai Bond 200 main G Aei Dekhte Hain

-

-

-

-

FSD.15000..7500..OPEN..BOND 200 PASS

-

-

813......90.....94.0......03 PASS

-

132......15.....16.5......14 PASS

-

167......54.....50.4......56 PASS

-

709......39.....38.9......34 PASS

-

106......04.....05.4......48 PASS

-

646......81.....83.1......32 PASS

-

-

-

NEW NEW WAIT

-

-

-

065......02.....05.2.....WAIT

.

.

.

BOND 200 OPEN PASS INSHALLAH

FINAL GAME KE LIA RABTA KARE

.

000000000000000000

.

555555555555555555

.

000000000000000000

.

.

.

JAVED SHAH

.

03076678124

03076678124

.

.

.

.

.

Jab bhi 40000 Bond main Taluk 5 ka lage to Current main 39 draw baad 200 bond main Link lagta haii now ckeck

-

-

40000~~~LINK~~~200

-

5597~~~1--2~~~1939

-

7592~~~1--2~~~0163

 

5955~~~1--2~~~2620

-

5521~~~1--2~~~1419

 

-

5302~~~1--2~~~4118

-

1550~~~1--2~~~325

-

6510~~~1--2~~~2182

-

5716~~~1--2~~~7108

-

5908~~~1--2~~~3147

 

0579~~~1--2~~~9239

-

0583~~~1--2~~~8255

-

5176~~~1--2~~~2969

-

5102~~~1--2~~~wait wait

-

6560~~~1--2~~~ADVANCE

-

-

-

Bond 200 Multan Taluk

-

-

1111111111111111111111

.

2222222222222222222222

-

-

Single Aakra aur 2 tandole granty ke sath

-

-

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

-

-

-

-

Speical Taluk Routeen

-

-

3633 Se Ab tak unbreak

-

-

3(63):6+3=9>0123~53 ps

-

5(32):3+2=5>6789~19 ps

-

1(90):9+0=9>0123~71 ps

-

7(19):1+9=1>2345~94 ps

-

9(40):4+0=4>5678~37 ps

-

3(70):7+0=7>8901~93 ps

-

9(36):3+6=9>0123~34 ps

-

3(48):4+8=3>4567~65 ps

-

6(56):5+6=2>3456~38 ps

-

3(85):8+5=4>5678~06 ps

-

0(65):6+5=2>3456~38 ps

-

3(81):8+1=9>0123~02 ps

-

0(27):2+7=9>0123~72 ps

-

7(20):2+0=2>3456~16 ps

-

1(62):6+2=8>9012~wait ps

-

200 Miltan Link

-

99999999999999999

.

00000000000000000

.

11111111111111111

.

22222222222222222

-

-

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

-

-

-

-

-

Jab bhi 40000 main jamma aakra 7 ka lage to next 200 main 7500 ka akre se open lage now check

-

-

-

40000---7500---200

-

61 +7---90-----03

-

07 +7---81-----81

-

70 +7---15-----14

-

70 +7---66-----68

-

79 +7---50-----05

-

61 +7---18-----82

-

16 +7---02-----??

-

Bond 200 only two open

-

-

00000000000000000000

.

22222222222222222222

-

-

Single aakra aur 2 tandole 200 bond main abhi membersh1p kare

-

-

Javed Shah

-

-

03076678124

03076688124

-

-

-

-

-

-

Speciel OPEN Routeen

.

.

.

.

.

Curnt 9400 open se 3+3 aur 3-3 Open

-

-

-

(9)40031....("6.3.2.5") (3)70297 Pass

-

(3)70297....("0.7.6.9") (9)36960 Pass

-

(9)36960....("6.3.2.5") (3)48344 Pass

-

(3)48344....("0.7.6.9") (6)56030 Pass

-

(6)56030....("3.0.9.2") (3)85257 Pass

-

(3)85257....("0.7.6.9") (0)65699 Pass

-

(0)65699....("7.4.3.6") (3)81865 Pass

-

(3)81865....("0.7.6.9") (0)27261 Pass

-

(0)27261....("7.4.3.6") (7)20767 Pass

-

(7)20767....("4.1.0.3") (1)62569 Pass

-

(1)62569....("8.5.4.7") Wait Wait Wait

-

OPEN 200 MULTAN NEW

-

-

888888888888888888888

.

555555555555555555555

.

444444444444444444444

.

777777777777777777777

.

.

3 Tandole Second Granty ke sath formule  bhi bilkul

-

-

Javed Shah

-

-

03076678124

03076678124


Posted By:-
faisal g

08-12-2016

23:36:52

Javed Shah

-

.

-

200

-

.

-

Multan

-

-

-

Speciel First Tandola Formula

.

.

.

Jab Bhi 1500 Main Full Graph Formula

lene ke lia Rabta kare

.

.

.

Javed Shah

.

03076678124

03076678124

03076678124

-

-

-

-

-

SPECIEL BEST SECOND AAKRA FORMULA

.

BOND 200---TO---200

..

..

..

4TH FIGER KI BAQA AUR GHAR

2 CLOSE AUR BACK RING OPEN

.

.

.

 

923(987) OPEN 9-8-7

923(9)87 CLOSE 1-6

91-96-81-86-71-76

SECOND AAKRA 96 PASS

.

.

.

.

825(563) OPEN 5-6-3

855(5)63 CLOSE 0-5

55-50-60-65-30-35

SECOND AAKRA PASS 55

.

.

.

.

202242

23-28-43-48

SECOND AAKRA PASS 28

.

.

.

.

774407

41-46-01-06-71-76

SECOND AAKRA PASS 76

.

.

.

.

771403

41-46-01-06-31-36

SECOND AAKRA PASS 41

.

.

.

.

443829

82-87-22-78-92-97

SECOND AAKRA PASS 87

.

.

.

.

105895

82-87-92-97-52-57

SECOND AAKRA PASS 92

.

.

.

.

592635

64-69-34-39-54-59

SECOND AAKRA PASS 59

.

.

.

.

296944

91-96-41-46

SECOND AAKRA PASS 46

.

.

.

.

719296

23-28-93-98-63-68

SECOND AAKRA PASS 93

.

.

NOW NOW CALL FINAL GAME

.

.

385257

23-28-53-58-73-78

SECOND AAKRA PASS WAIT

.

.

.

.

BOND 200 SECOND AAKRE PASS

.

.

23--28--53

.

58--73--78

.

.

.

FIRST TANDOLA FORMULA ABHI RABTA KARE 

FAQAT 2 TANDOLE LE BOND 200 KE LIA

.

.

JAVED SHAH

-.-

03076678124

.

03076678124

03076678124

 

.

.

.

.

.

.

15000 main jab bhi OPEN 0 ka lag

jae to 7500 ka BACK Aakra OPEN lagta

Hia Bond 200 main Check karte hain

.

.

.

.

15000========7500

-

092====33(98)

-

BOND 200 FIRST 93

FIRST OPEN PASS 9==8

.

.

.

.

 

069====55(76)

-

BOND 200 FIRST 68

FIRST OPEN PASS 7==6

.

.

.

.

018====17(17)

-

BOND 200 FIRST 12

FIRST OPEN PASS 1==7

.

.

.

.

062====34(06)

-

BOND 200 FIRST 66

FIRST OPEN PASS 0==6

.

.

.

.

007====54(44)

-

BOND 200 FIRST 44

FIRST OPEN PASS 4==4

.

.

NOW NOW NOW WAIT

.

.

065====02(72)

-

BOND 200 FIRST WAIT

FIRST OPEN WAIT 7==2

.

.

.

.

BOND 200 MULTAN OPEN

.

.

7777777777777777777

2222222222222222222

-

7777777777777777777

2222222222222222222

-

-

TANDOLA FORMULA TAYAR HAI ABHI

RBTA KARE JAVED SHAH SE

.

.

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

.

.

.

.

.

.

 

Jab Bhi Faisalabad 15000 Khele to 7500 ka OPEN Ghar warna

Close Ata Hai Bond 200 main G Aei Dekhte Hain

-

-

-

-

FSD.15000..7500..OPEN..BOND 200 PASS

-

-

813......90.....94.0......03 PASS

-

132......15.....16.5......14 PASS

-

167......54.....50.4......56 PASS

-

709......39.....38.9......34 PASS

-

106......04.....05.4......48 PASS

-

646......81.....83.1......32 PASS

-

-

-

NEW NEW WAIT

-

-

-

065......02.....05.2.....WAIT

.

.

.

BOND 200 OPEN PASS INSHALLAH

FINAL GAME KE LIA RABTA KARE

.

000000000000000000

.

555555555555555555

.

000000000000000000

.

.

.

JAVED SHAH

.

03076678124

03076678124

.

.

.

.

.

Jab bhi 40000 Bond main Taluk 5 ka lage to Current main 39 draw baad 200 bond main Link lagta haii now ckeck

-

-

40000~~~LINK~~~200

-

5597~~~1--2~~~1939

-

7592~~~1--2~~~0163

 

5955~~~1--2~~~2620

-

5521~~~1--2~~~1419

 

-

5302~~~1--2~~~4118

-

1550~~~1--2~~~325

-

6510~~~1--2~~~2182

-

5716~~~1--2~~~7108

-

5908~~~1--2~~~3147

 

0579~~~1--2~~~9239

-

0583~~~1--2~~~8255

-

5176~~~1--2~~~2969

-

5102~~~1--2~~~wait wait

-

6560~~~1--2~~~ADVANCE

-

-

-

Bond 200 Multan Taluk

-

-

1111111111111111111111

.

2222222222222222222222

-

-

Single Aakra aur 2 tandole granty ke sath

-

-

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

-

-

-

-

Speical Taluk Routeen

-

-

3633 Se Ab tak unbreak

-

-

3(63):6+3=9>0123~53 ps

-

5(32):3+2=5>6789~19 ps

-

1(90):9+0=9>0123~71 ps

-

7(19):1+9=1>2345~94 ps

-

9(40):4+0=4>5678~37 ps

-

3(70):7+0=7>8901~93 ps

-

9(36):3+6=9>0123~34 ps

-

3(48):4+8=3>4567~65 ps

-

6(56):5+6=2>3456~38 ps

-

3(85):8+5=4>5678~06 ps

-

0(65):6+5=2>3456~38 ps

-

3(81):8+1=9>0123~02 ps

-

0(27):2+7=9>0123~72 ps

-

7(20):2+0=2>3456~16 ps

-

1(62):6+2=8>9012~wait ps

-

200 Miltan Link

-

99999999999999999

.

00000000000000000

.

11111111111111111

.

22222222222222222

-

-

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

-

-

-

-

-

Jab bhi 40000 main jamma aakra 7 ka lage to next 200 main 7500 ka akre se open lage now check

-

-

-

40000---7500---200

-

61 +7---90-----03

-

07 +7---81-----81

-

70 +7---15-----14

-

70 +7---66-----68

-

79 +7---50-----05

-

61 +7---18-----82

-

16 +7---02-----??

-

Bond 200 only two open

-

-

00000000000000000000

.

22222222222222222222

-

-

Single aakra aur 2 tandole 200 bond main abhi membersh1p kare

-

-

Javed Shah

-

-

03076678124

03076688124

-

-

-

-

-

-

Speciel OPEN Routeen

.

.

.

.

.

Curnt 9400 open se 3+3 aur 3-3 Open

-

-

-

(9)40031....("6.3.2.5") (3)70297 Pass

-

(3)70297....("0.7.6.9") (9)36960 Pass

-

(9)36960....("6.3.2.5") (3)48344 Pass

-

(3)48344....("0.7.6.9") (6)56030 Pass

-

(6)56030....("3.0.9.2") (3)85257 Pass

-

(3)85257....("0.7.6.9") (0)65699 Pass

-

(0)65699....("7.4.3.6") (3)81865 Pass

-

(3)81865....("0.7.6.9") (0)27261 Pass

-

(0)27261....("7.4.3.6") (7)20767 Pass

-

(7)20767....("4.1.0.3") (1)62569 Pass

-

(1)62569....("8.5.4.7") Wait Wait Wait

-

OPEN 200 MULTAN NEW

-

-

888888888888888888888

.

555555555555555555555

.

444444444444444444444

.

777777777777777777777

.

.

3 Tandole Second Granty ke sath formule  bhi bilkul

-

-

Javed Shah

-

-

03076678124

03076678124


Posted By:-
faisal g

08-12-2016

23:04:02

Javed Shah

-

.

-

200

-

.

-

Multan

-

-

-

Speciel First Tandola Formula

.

.

.

Jab Bhi 1500 Main Full Graph Formula

lene ke lia Rabta kare

.

.

.

Javed Shah

.

03076678124

03076678124

03076678124

-

-

-

-

-

SPECIEL BEST SECOND AAKRA FORMULA

.

BOND 200---TO---200

..

..

..

4TH FIGER KI BAQA AUR GHAR

2 CLOSE AUR BACK RING OPEN

.

.

.

 

923(987) OPEN 9-8-7

923(9)87 CLOSE 1-6

91-96-81-86-71-76

SECOND AAKRA 96 PASS

.

.

.

.

825(563) OPEN 5-6-3

855(5)63 CLOSE 0-5

55-50-60-65-30-35

SECOND AAKRA PASS 55

.

.

.

.

202242

23-28-43-48

SECOND AAKRA PASS 28

.

.

.

.

774407

41-46-01-06-71-76

SECOND AAKRA PASS 76

.

.

.

.

771403

41-46-01-06-31-36

SECOND AAKRA PASS 41

.

.

.

.

443829

82-87-22-78-92-97

SECOND AAKRA PASS 87

.

.

.

.

105895

82-87-92-97-52-57

SECOND AAKRA PASS 92

.

.

.

.

592635

64-69-34-39-54-59

SECOND AAKRA PASS 59

.

.

.

.

296944

91-96-41-46

SECOND AAKRA PASS 46

.

.

.

.

719296

23-28-93-98-63-68

SECOND AAKRA PASS 93

.

.

NOW NOW CALL FINAL GAME

.

.

385257

23-28-53-58-73-78

SECOND AAKRA PASS WAIT

.

.

.

.

BOND 200 SECOND AAKRE PASS

.

.

23--28--53

.

58--73--78

.

.

.

FIRST TANDOLA FORMULA ABHI RABTA KARE 

FAQAT 2 TANDOLE LE BOND 200 KE LIA

.

.

JAVED SHAH

-.-

03076678124

.

03076678124

03076678124

 

.

.

.

.

.

.

15000 main jab bhi OPEN 0 ka lag

jae to 7500 ka BACK Aakra OPEN lagta

Hia Bond 200 main Check karte hain

.

.

.

.

15000========7500

-

092====33(98)

-

BOND 200 FIRST 93

FIRST OPEN PASS 9==8

.

.

.

.

 

069====55(76)

-

BOND 200 FIRST 68

FIRST OPEN PASS 7==6

.

.

.

.

018====17(17)

-

BOND 200 FIRST 12

FIRST OPEN PASS 1==7

.

.

.

.

062====34(06)

-

BOND 200 FIRST 66

FIRST OPEN PASS 0==6

.

.

.

.

007====54(44)

-

BOND 200 FIRST 44

FIRST OPEN PASS 4==4

.

.

NOW NOW NOW WAIT

.

.

065====02(72)

-

BOND 200 FIRST WAIT

FIRST OPEN WAIT 7==2

.

.

.

.

BOND 200 MULTAN OPEN

.

.

7777777777777777777

2222222222222222222

-

7777777777777777777

2222222222222222222

-

-

TANDOLA FORMULA TAYAR HAI ABHI

RBTA KARE JAVED SHAH SE

.

.

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

.

.

.

.

.

.

 

Jab Bhi Faisalabad 15000 Khele to 7500 ka OPEN Ghar warna

Close Ata Hai Bond 200 main G Aei Dekhte Hain

-

-

-

-

FSD.15000..7500..OPEN..BOND 200 PASS

-

-

813......90.....94.0......03 PASS

-

132......15.....16.5......14 PASS

-

167......54.....50.4......56 PASS

-

709......39.....38.9......34 PASS

-

106......04.....05.4......48 PASS

-

646......81.....83.1......32 PASS

-

-

-

NEW NEW WAIT

-

-

-

065......02.....05.2.....WAIT

.

.

.

BOND 200 OPEN PASS INSHALLAH

FINAL GAME KE LIA RABTA KARE

.

000000000000000000

.

555555555555555555

.

000000000000000000

.

.

.

JAVED SHAH

.

03076678124

03076678124

.

.

.

.

.

Jab bhi 40000 Bond main Taluk 5 ka lage to Current main 39 draw baad 200 bond main Link lagta haii now ckeck

-

-

40000~~~LINK~~~200

-

5597~~~1--2~~~1939

-

7592~~~1--2~~~0163

 

5955~~~1--2~~~2620

-

5521~~~1--2~~~1419

 

-

5302~~~1--2~~~4118

-

1550~~~1--2~~~325

-

6510~~~1--2~~~2182

-

5716~~~1--2~~~7108

-

5908~~~1--2~~~3147

 

0579~~~1--2~~~9239

-

0583~~~1--2~~~8255

-

5176~~~1--2~~~2969

-

5102~~~1--2~~~wait wait

-

6560~~~1--2~~~ADVANCE

-

-

-

Bond 200 Multan Taluk

-

-

1111111111111111111111

.

2222222222222222222222

-

-

Single Aakra aur 2 tandole granty ke sath

-

-

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

-

-

-

-

Speical Taluk Routeen

-

-

3633 Se Ab tak unbreak

-

-

3(63):6+3=9>0123~53 ps

-

5(32):3+2=5>6789~19 ps

-

1(90):9+0=9>0123~71 ps

-

7(19):1+9=1>2345~94 ps

-

9(40):4+0=4>5678~37 ps

-

3(70):7+0=7>8901~93 ps

-

9(36):3+6=9>0123~34 ps

-

3(48):4+8=3>4567~65 ps

-

6(56):5+6=2>3456~38 ps

-

3(85):8+5=4>5678~06 ps

-

0(65):6+5=2>3456~38 ps

-

3(81):8+1=9>0123~02 ps

-

0(27):2+7=9>0123~72 ps

-

7(20):2+0=2>3456~16 ps

-

1(62):6+2=8>9012~wait ps

-

200 Miltan Link

-

99999999999999999

.

00000000000000000

.

11111111111111111

.

22222222222222222

-

-

Javed Shah

-

03076678124

03076678124

-

-

-

-

-

Jab bhi 40000 main jamma aakra 7 ka lage to next 200 main 7500 ka akre se open lage now check

-

-

-

40000---7500---200

-

61 +7---90-----03

-

07 +7---81-----81

-

70 +7---15-----14

-

70 +7---66-----68

-

79 +7---50-----05

-

61 +7---18-----82

-

16 +7---02-----??

-

Bond 200 only two open

-

-

00000000000000000000

.

22222222222222222222

-

-

Single aakra aur 2 tandole 200 bond main abhi membersh1p kare

-

-

Javed Shah

-

-

03076678124

03076688124

-

-

-

-

-

-

Speciel OPEN Routeen

.

.

.

.

.

Curnt 9400 open se 3+3 aur 3-3 Open

-

-

-

(9)40031....("6.3.2.5") (3)70297 Pass

-

(3)70297....("0.7.6.9") (9)36960 Pass

-

(9)36960....("6.3.2.5") (3)48344 Pass

-

(3)48344....("0.7.6.9") (6)56030 Pass

-

(6)56030....("3.0.9.2") (3)85257 Pass

-

(3)85257....("0.7.6.9") (0)65699 Pass

-

(0)65699....("7.4.3.6") (3)81865 Pass

-

(3)81865....("0.7.6.9") (0)27261 Pass

-

(0)27261....("7.4.3.6") (7)20767 Pass

-

(7)20767....("4.1.0.3") (1)62569 Pass

-

(1)62569....("8.5.4.7") Wait Wait Wait

-

OPEN 200 MULTAN NEW

-

-

888888888888888888888

.

555555555555555555555

.

444444444444444444444

.

777777777777777777777

.

.

3 Tandole Second Granty ke sath formule  bhi bilkul

-

-

Javed Shah

-

-

03076678124

03076678124