header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
haider ali

02-02-2018

13:07:28

Salam friends     

Single tandola target miss huwa iss baar target ek hi hota hai 

6726  × 21 = end   ce 

6(389)8384           389                 

6726  × 38 = end  ce 

1(156)2564            156                   

6726  × 15  = end ce 

4(564)1703             564        fail       

ju tha wo show kr diya friends     

Ye 2 jaga py tha nai aya ye game hai risk liya 

Game mai kabi forkast 4236 ki tarha won hota hai or kabi kuch nai ata 4236 bohat member ko won krwai thi  

  


Posted By:-
haider ali

26-01-2018

18:40:32

Salam single tandola  2 routs   

2104         ????           389         

3898        ????           156         

1560        ????           $$$         

single tandola first other rout        

Matching tandola     

210         ????              389         

389        ????               156       

156        ????                $$$       

Iss ky elawa 4 routs akry ky ju matching hai tandoly waly akry ky sath      0301,5194988    


Posted By:-
haider ali

26-01-2018

11:04:30

Salam frinds     

bhai asim malik sab 

Ustad mohtram sab 

Qadri sab 

bhai zain ali sab 

2 tandoly first  seconď     

                  paish   

4262  × 21 ×end  ce end 

64169(839)     839,,,389       

4262  × 38  × end ce end 

68799(953)    953,,,593       

4262  × 15 × end ce end 

16703(935)   935,,,395     

2 tandoly      935,,,,,,,395    now