header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
haider ali

11-01-2018

15:48:00

Moula Ali ka karam  hai   

friends   ab apko single   second  btata hu     

4th hand py akraaa hai     

18    ×    474     ×   =             

72(79)5024            79,,,,,,97       pass 

24    ×   474     ×   =             

12(94)1337          94,,,,,,49       pass 

21    ×   474    ×   =           

99(08)2116         08,,,,,80       pass   

38    ×  474    ×   =           

32(44) 3214        44,,,,,44,,,,44,,,,now   

Single second   now   44,,,44,,,,,44,,,, 


Posted By:-
haider ali

11-01-2018

15:18:55

Salam jis ko ju pasand aye play kr 

single akra firs     

335   ×  2470  = end ce end     

104(21)277                   21     

335   × 2104  = end ce end   

297(38)192                 38       

335   ×  3898  = end ce end 

164(46)210                46      now       

Ghor kro center bi sath hai left second figure      tandola   466     

 


Posted By:-
haider ali

08-01-2018

22:44:23

Ring   again   ghor kejye   

685   ×   2470  = end ce end     

3725(201)6                  210       

685   ×  2104   =  end ce end   

3173(208)3                 082         

685   ×  3898   =  end ce end   

5878(881)0        881,,,818,,,,188   

Lo dostu iss sy zyada mai kuch nai kr sakta   ap bi gunjaish hu tu lgayee risk lejye    ap ky samny hai ok