header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
khan bhai

28-12-2016

09:36:38

Asslam o Alekum Visiters

=========================

Pesh ha Center Roteen F.s akra Roteen

===========================

3818X4525X=E 29847((572))

F-------((027)) PASS

===========================

0272X4525X=E 18645((002))

F------((720)) PASS

===========================

7207X4525X=E 10635((213))

F--------(( 162)) PASS

==========================

1625X4525X=E 54068((447))

F------((714)) PASS

=========================

NOW

===========================

7141X4525X=E 10441((315))

F-------((??? )) PASS IN SHAH ALLAH

============================

BOND-----15000 Center figer

33333333-------------11111111

55555555555

===========================

Lagao or kamao mehnat apni naseeb ap ka

==========================

(( F.S akra Formula ))

===========================

0272X???X=E ((35--72))0345

F-------((72)) PASS

==========================

7207X???X=E ((16-40))5205

F-----((16)) PASS

===========================

1625X???X=E ((83-40))2556

S-------((40)) Pass

=========================

Now

===========================

7141X???X=E ((xx-xx))6111

F-S-----((xx)) pass ya fail Allah jane

===========================

Bond-----15000 Power full do Tindole or f.s do akre with Roteen Hasil karne k liye call karen

===========================

0303-3876156


Posted By:-
khan bhai

24-12-2016

09:13:26

Asslam o Alekum visiters Pesh ha Open Roteen Close Roteen F.S Tindola Roteen

==========================

(( Open Roteen ))

===========================

0656X3230X=E ((9513))0346

F---------(( 38)) PASS

========================

3818X3230X=E ((1520))8167

F---------((02)) PASS

=========================

0272X3230X=E ((6781))3206

F---------((72)) PASS

===========================

7207X3230X=E ((5418))9368

F---------((16)) PASS

=========================

1625X3230X=E ((2754))9376

F---------((71)) PASS

=========================

NOW

===========================

7141X3230X=E ((5320))1406

F---------((?? )) PASS INSHA ALLAH

==========================

BOND---15000 OPEN

5555555-------------333333333

2222222------------000000000

===========================

LAGAO OR KAMAO

==========================

(( Close Roteen ))

==========================

0656X2943X=E 719((5853))2

F-------((38)) PASS

===========================

3818X2943X=E 126((2561))0

F--------((02)) PASS

==========================

0272X2943X=E 512((9529))0

F-------((72)) PASS

=========================

7207X2943X=E 449((8726))2

F--------((16)) PASS

==========================

1625X2943X=E 228((7111))0

F------((71)) PASS

=========================

NOW

=========================

7141X2943X=E 441((6707))0

F--------((?? )) PASS IN SHAH ALLAH

==========================

BOND----15000 CLOSE

6666666-------------000000000

7777777777

===========================

LAGAO OR JEETO

=========================

(( F.S Tindola Roteen ))

=========================

0272X???X=E 80((44-72))(3-0)

F.S Tindole

443--723--440--720

F--------((720)) pass

===========================

7207X???X=E 54((65--25))(2-1)

F.S Tindole

651--521--652--252

Sec-----((252)) pass

==========================

1625X???X=E 19((15--89))(77)

F.S Tindole

157---------897

Sec------((157)) pass

==========================

Now

===========================

7141X???X=E 83((xx--xx))((9--0))

F.S Tindole

??9--??0--??9--??0

F.S--------((???)) Pass in shah Allah

===========================

Bond-----15000 k liye 4 Tindole F.S do power full do week ya Roteen jis ko chahye mujhe call kare ager Allah ne chaha to pichli bar ki tarah us baar bhe inam win hoga

==========================

Ph--0303-3876156


Posted By:-
khan bhai

22-12-2016

15:52:15

Asslam o Alekum visiters Pesh ha Open Roteen Close Roteen F.S Tindola Roteen

==========================

(( Open Roteen ))

===========================

0656X3230X=E ((9513))0346

F---------(( 38)) PASS

========================

3818X3230X=E ((1520))8167

F---------((02)) PASS

=========================

0272X3230X=E ((6781))3206

F---------((72)) PASS

===========================

7207X3230X=E ((5418))9368

F---------((16)) PASS

=========================

1625X3230X=E ((2754))9376

F---------((71)) PASS

=========================

NOW

===========================

7141X3230X=E ((5320))1406

F---------((?? )) PASS INSHA ALLAH

==========================

BOND---15000 OPEN

5555555-------------333333333

2222222------------000000000

===========================

LAGAO OR KAMAO

==========================

(( Close Roteen ))

==========================

0656X2943X=E 719((5853))2

F-------((38)) PASS

===========================

3818X2943X=E 126((2561))0

F--------((02)) PASS

==========================

0272X2943X=E 512((9529))0

F-------((72)) PASS

=========================

7207X2943X=E 449((8726))2

F--------((16)) PASS

==========================

1625X2943X=E 228((7111))0

F------((71)) PASS

=========================

NOW

=========================

7141X2943X=E 441((6707))0

F--------((?? )) PASS IN SHAH ALLAH

==========================

BOND----15000 CLOSE

6666666-------------000000000

7777777777

===========================

LAGAO OR JEETO

=========================

(( F.S Tindola Roteen ))

=========================

0272X???X=E 80((44-72))(3-0)

F.S Tindole

443--723--440--720

F--------((720)) pass

===========================

7207X???X=E 54((65--25))(2-1)

F.S Tindole

651--521--652--252

Sec-----((252)) pass

==========================

1625X???X=E 19((15--89))(77)

F.S Tindole

157---------897

Sec------((157)) pass

==========================

Now

===========================

7141X???X=E 83((xx--xx))((9--0))

F.S Tindole

??9--??0--??9--??0

F.S--------((???)) Pass in shah Allah

===========================

Bond-----15000 k liye 4 Tindole F.S do power full do week ya Roteen jis ko chahye mujhe call kare ager Allah ne chaha to pichli bar ki tarah us baar bhe inam win hoga

==========================

Ph--0303-3876156