header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
master waseem

24-06-2017

15:55:26

0300 8067379


Posted By:-
master waseem

22-06-2017

12:28:47

Game Master Game Bilaster

Master Waseem Lashari

Bond 15000 Muzafarabad

Close Routen

Bond To Bond

982~678902~ F 38

326~678902~ F 02

474~901235~ F 72

060~567891~ F 16

592~567891~ F 71

997~234568~ F 12

805~678902~ F 49

775~678902~ F 87

748~901235~ F 63

190~901235~ F 03

296~890124~ F 49

487~678902~ F 79

326~345679~ F 05

363~234568~ F 88

532~012346~ F 41

190~345679~ F 49

719~123457~ F 73

940~901235~ F ? ?

New Close Bilast And Finesh

( 901235 )

Tamam Visitor ko Second Akra

Sar e Aam 14 Mobarak

Membran Ko Fst Akra

Sar e Aam 73 Mobarak

Aur Advance Eid Mobarak

Fst Singile Akra Grantti

Fees 3000 Advance

0300 8067379


Posted By:-
master waseem

15-06-2017

09:28:18

Game Master Game Bilaster

Master Waseem Lashari

Bond 200 Karachi

Mere Tamam Member ki

Fst Singile Open  7 Aur

Fst Singile Akra 73 Outhane

Pe Bahot Bahot Mobarak ho

Dosto 14 Din Pahele likha tha

Prize Bond Zone pe ke is Bar

Singile Akra hai mere pass

Aur wo Hit huwa

Allah ne is Nachiz ki izat Rakh li

Shukar hai os pak zaat ka.

Is Bar bhi Singile Akra post

karonga insha allaha

0300 8067379