header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
master waseem

27-02-2017

01:16:35

Game Master Game Bilaster

     Master Waseem Lashari  

            First Akra Routen.        

        Bond 40000 Karachi.  

???X162X33(7)70512.Open (7)2

118X162=26617(11)8.Close(1)1

First (71)41 pass

???X714X25(1)96738.Open (1)6

118X714=11731(24)8.Close(2)4

First (12)20 pass

???X122X25(4)39398.Open(4)9

118X122=20044(99)0 .Close(9)9

First (49)47 pass

???X494X17(3)60460.Open3(8)

118X494=81165(78)0.Close(7)8

First (87)20 pass

???X872X30(6)52792.Open(6)1

118X872=14327(23)9.Close2(3)

First (63)12 pass

???X631X22(?)78051.Open(?)(?)

118X631=10367(53)1.Close(5)(3)

First (?3)??= (?5)?? pass

First Vip 4 Akre Abhi Hasil karen

Advance Fees 2500

Open Routen Fess 3000

Baki 8000 Inaam Lagne ke Baad

Mai Ne 2 Draw win kia hai is Routen se

Ab bhi Win Karu ga

Jis Bhai Ne Apna Nuqsan porra karna Hai

Rabta Kare inaam ki 100% Grranti

Na Dhoka Na Froud Dil Khol ke inaam Win Karen Insha Allaha

0313 3885611


Posted By:-
master waseem

22-02-2017

17:13:48

Game Master Game Bilaster

Master Waseem Lashari

            Link Routen.          

      Bond 40000 Karachi

(9)4(0)0* 9 8 (7) * 3(7)02

(3)7(0)2* (3) 2 1 * 9(3)60

(9)3(6)9* (3) 2 1 * (3)483

(3)4(8)3* (5) 4 3 * 6(5)60

(6)5(6)0* 0 9 (8) * 3(8)52

(3)8(5)2* 2 1 (0) * (0)656

(0)6(5)6* 5 4 (3) * (3)818

(3)8(1)8* (2)1(0)* (02)72

(0)2(7)2* (7) 6 5 * (7)207

(7)2(0)7* 7 (6) 5 * 1(6)25

(1)6(2)5* (1) 0 9 * 7(1)41

(7)1(4)1* 3(2)(1)* (12)20

(1)2(2)0* 1 0 (9) * 4(9)47

(4)9(4)7* 0 9 (8) * (8)720

(8)7(2)0* (6) 5 4 * (6)312

(6)3(1)2* (5)(4)(3)*New  

New Link * (5)(4)(3)

Apas Me Band Akre

** 0 1 2 6 7 8 9   **

0313 3885611


Posted By:-
master waseem

07-01-2017

17:15:11

Game Master Game Bilaster

Master Waseem Lashari

mai ne wada kia tha ke Chand raat ko

Routen Show karonga kisi majbori ki

wajha se Routen show nhi kar saka

Ab Back akre ki routen show kar raha hu

Farant Akre ki nhi karonga q k 2no Routen

kamyab hai Sirf Targit miss ho gaya.

 

Bond 750 Faisalabad

 

720X???X=2507(41)(6)5 Farant (16).46.64.61

685X720X=243244(24) Back 24.(25).52.42

First (1625) passs

 

162X???X=1235(76)(1)2 Farant 61.(71).17.16

685X162X=123143(40) Back 40.(41).14.04

First (7141) passs

 

714X???X=2433(02)(1)7 Farant 01.21.(12).10

685X714X=239209(02) Back 02.03.30.(20)

First (1220) passs

 

122X???X=6951(??)(?)1 Farant (??)(??)

685X122X=698394(49) Back (49)(40)(04)(94)

 

Is Bar Farant Akre 2 hi ban rahe hai Q k 2 figer

same hai Fst akre ki routen ki fees 5000 hai

Q k mai ne back Akre ki Routen show kar di hai

Fst ke liye Sirf 4 forcast Readdi hai

0313 3885611