header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
master waseem

19-11-2016

00:16:25

Sallam to my All member and Visotor

 

Meri is Routen se Fst 72 Win kane pe

 

tamam doston ko Bahot Bahot mubarak ho

 

Bond 40000 Peshawar

 

(37)02 * 3-7=4 Open.4.6.1.(9)

 

3(70)2 * 7-0=7Baki3 Close.(3).2.1.0.

 

Fst (93)69 pass

 

(93)69 * Open.6.8.(3).1.

 

9(36)9 * close.7.6.5.(4)

 

Fst (34)83 pass

 

(34)83 * Open.1.3.8.(6)

 

3(48)3 * close.6.(5).4.3.

 

Fst (65)60 pass

 

(65)60 * Open.1.(3).8.6.

 

6(56)0 * Close.9.(8).7.6.

 

Fst (38)52 pass

 

(38)52 * Open.5.7.2.(0)

 

3(85)2 * Close.(6).5.4.3.

 

Fst (06)56 pass

 

(06)56 * Open.6.8.(3).1.

 

0(65)6 * Close.9.(8).7.6.

 

Fst  (38)18 pass

 

(38)18 * Open.5.7.2.(0)

 

3(81)8 * Close.3.(2).1.0.

 

Fst (02)72 pass

 

(02)72 * Open.2.4.9.(7)

 

0(27)2 * Close.5.4.3.(2)

 

Fst (72)07 pass

 

(72)07 * 7-2=5 Open.(5)(7)(2)(0)

 

7(20)7 * 2-0=2Baki8 Close.(8)(7)(6)(5)

 

Fst Akra pass insha allaha

 

Fst 9 open aur 97 Akre

 

Band kar donga insha allahah

 

jo bhai singile Open 100000 ka play

 

kare ga wo Rabta kare

 

Open ki grantti 100000% ho gi.

 

Fst k liye

 

3 Akre

 

3 Tandoly

 

3 4cast tayar hai

 

abhi member ship karen

 

aur win karen Fst 4cast

 

game ki 1000% Grantti ho gi

 

insha allahah

 

Master Waseem Lashari

 

0313 3885611

 

0300 8067379


Posted By:-
master waseem

17-11-2016

02:28:07

Sallam To My All Member And Visitor

 

Peash Hai Band Open Routen

 

Tamam Mukhlis Doston K Naam

 

Meri is Roten se Band Open mubarak ho

 

Bond 40000 Peshawar

 

Routen No {1}

 

(9)400 * Band open.1.0.(9).8.7.

Fst (3)702 pass

 

(3)702 * Band open.5.4.(3).2.1.

Fst (9)369 pass

 

(9)369 * Band open.1.0.(9).8.7.

Fst (3)483 pass

 

(3)483 * Band open.5.4.(3).2.1.

Fst (6)560 pass

 

(6)560 * Band open.8.7.(6).5.4.

Fst (3)852 pass

 

(3)852 * Band open.5.4.(3).2.1.

Fst (0)656 pass

 

(0)656 * Band open.2.1.(0).9.8.

Fst (3)818 pass

 

(3)818 * Band open.5.4.(3).2.1.

Fst (0)272 pass

 

(0)272 * Band open.2.1.(0).9.8.

Fst (7)207 pass

 

(7)207 * Band open.9.8.(7).6.5.

Fst Band Open

(5)(6)(7)(8)(9)

 

Insha allahah Band Hi Rahinge

 

Fst (9) Open Band Aur Fst (97) Akre

 

Band Karonga insha allaha

 

Jo Bhai Open 100000 ka Khele ga Rabta Kare

 

Open ki 100000% Grantti ho gi

 

insha allahah

 

Master Waseem Lashari

 

0313 3885611

0300 8067379


Posted By:-
master waseem

16-11-2016

02:50:56

Sallam To My All Member And Visitor

 

Mere Tamam Member Aur site Visitor Ko

 

First Open Aur First Akra

 

Sar e Aam

{{{ 7 }}}

{{{  72 }}}

Outhane pe Bahot Bahot Mubarik Ho

 

Meri Nayab Fst Teally Open ki Routen se

 

Teally Open {{ 7 }} Aur

 

Fst Band Open (8.9.0.1.2) ki Routen se

 

Band Open bhi Mubarik ho

 

Mai ne Apne Wade k Mutabik

 

Fst (9) Open Band aur Fst (95) Akre

 

Band kar k Apna Wada pora kia

 

Peshawar K Liye Bhi

 

insha allaha (9) Open Band

 

Aur (97) Akre Band kar donga

 

insha allahah Peshawar Bhi inaam de k Jaye ga

 

Master Waseem Lashari

 

0313 38 85 611