header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
master waseem

22-02-2017

17:13:48

Game Master Game Bilaster

Master Waseem Lashari

            Link Routen.          

      Bond 40000 Karachi

(9)4(0)0* 9 8 (7) * 3(7)02

(3)7(0)2* (3) 2 1 * 9(3)60

(9)3(6)9* (3) 2 1 * (3)483

(3)4(8)3* (5) 4 3 * 6(5)60

(6)5(6)0* 0 9 (8) * 3(8)52

(3)8(5)2* 2 1 (0) * (0)656

(0)6(5)6* 5 4 (3) * (3)818

(3)8(1)8* (2)1(0)* (02)72

(0)2(7)2* (7) 6 5 * (7)207

(7)2(0)7* 7 (6) 5 * 1(6)25

(1)6(2)5* (1) 0 9 * 7(1)41

(7)1(4)1* 3(2)(1)* (12)20

(1)2(2)0* 1 0 (9) * 4(9)47

(4)9(4)7* 0 9 (8) * (8)720

(8)7(2)0* (6) 5 4 * (6)312

(6)3(1)2* (5)(4)(3)*New  

New Link * (5)(4)(3)

Apas Me Band Akre

** 0 1 2 6 7 8 9   **

0313 3885611


Posted By:-
master waseem

07-01-2017

17:15:11

Game Master Game Bilaster

Master Waseem Lashari

mai ne wada kia tha ke Chand raat ko

Routen Show karonga kisi majbori ki

wajha se Routen show nhi kar saka

Ab Back akre ki routen show kar raha hu

Farant Akre ki nhi karonga q k 2no Routen

kamyab hai Sirf Targit miss ho gaya.

 

Bond 750 Faisalabad

 

720X???X=2507(41)(6)5 Farant (16).46.64.61

685X720X=243244(24) Back 24.(25).52.42

First (1625) passs

 

162X???X=1235(76)(1)2 Farant 61.(71).17.16

685X162X=123143(40) Back 40.(41).14.04

First (7141) passs

 

714X???X=2433(02)(1)7 Farant 01.21.(12).10

685X714X=239209(02) Back 02.03.30.(20)

First (1220) passs

 

122X???X=6951(??)(?)1 Farant (??)(??)

685X122X=698394(49) Back (49)(40)(04)(94)

 

Is Bar Farant Akre 2 hi ban rahe hai Q k 2 figer

same hai Fst akre ki routen ki fees 5000 hai

Q k mai ne back Akre ki Routen show kar di hai

Fst ke liye Sirf 4 forcast Readdi hai

0313 3885611


Posted By:-
master waseem

01-01-2017

16:00:20

Game Master Game Bilaster

Master Waseem Lashari

pesh hai fst 4cast kalkulishan Routen

jo k giraf seite se bhi teally ho rahi hai

Routen wo ho jo dil ko Lage

yea Routen dil ko Lagne wali Routen hai

 

Bond 15000 Rawalpindi

 

720X???=2507(41)(6)5 - fst (16)

720X???=243246(24) -back (25)

 

Fst (1625) passs

 

162X???=1235(76)(1)2 - fst (71)

162X???=123143(40) - back(41)

 

Fst ( 7141 ) passs

 

714X???=2433(??)(?)7 - fst ( ?? )

714X???=239209( ?? )-back( ?? )

 

Fst ( ???? ) passs inshallahah

Na koi dhoka nakoi froud

Routen chand raat 3 baje show kar de jaye gi

Jis bhai ko Routen chahiye call kare

Routen ki fess 3000 Li jaye gi

1 Routen ki fess 2000 li jaye gi

0313 3885611