header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
papu shah

14-03-2017

12:43:21

Papu shah

Naam hi kafi hai.

Mooj karo

Main prizebond zone par kai saloo

se rotine post kar raha ho jo ke

Koch bhai us ko save kar leytey

hai phir agley saal apne naam se

post kar detey hai mare pass

rotino ki kami nahi hai ab yeh

roteen agley saal kon apne

naam se post karey ga mujh ko

khushi ho gi.

200 to 200

2000 se start

200 waley 1st draw ka akra chore

kar back pc ko jama karey jawab

mein -1-1 or un ke home 200 ki

1st draw ko open.

953921==3921+15==654109== 66 pass

665525==5525+17==876321== 19 pass

193904==3904+16==765210== 06 pass

068359==8359+25==765210== 26 pass

262069==2069+17==876321== 14 pass

141969==1969+25==765210== 04 pass

049064==9064+19==109654== 56 pass

562448==2448+18==987432== 32 pass

325156==5156+17==876321== 85 pass

853303==3303+09==987432== 34 pass

349928==9928+28==109654== 12 pass

126434==6434+17==876321== 32 pass

323713==3713+14==543098== 33 pass

331333==1333+10==109654== 92 pass

923987==3987+27==987432== 77 pass

771403==1403+08==876321== 29 pass

296944==6944+23==543098== ?? pass

New open

5.4.3.0.9.8

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

03479499358


Posted By:-
papu shah

14-03-2017

11:20:36

Papu shah

Naam hi kafi hai.

750 to 200

jab bhi 750 mein close or center

ki nafi 5 lagey tu 200 mein 3.5.9

open to close lag rha hai.

594970====359==== 19 pass

227713====359==== 25 pass

849918====359==== 63 pass

849614====359==== 25 pass

249717====359==== 85 pass

972727====359==== 05 pass

705840====359==== 92 pass

805734====359==== 29 pass

494769====359==== ?? pass

New link

3.5.9

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

03479499358


Posted By:-
papu shah

02-03-2017

21:21:00

Papu shah

Naam hi kafi hai.

200 to 200

2000 se start

200 waley 1st draw ka akrey ko

nafi karey nafi mein +1+1 or un

ke home 200 ki 1st draw ko

open.

953921===456.901=== 66 pass

665525===012.567=== 19 pass

193904===890.345=== 06 pass

068359===678.123=== 26 pass

262069===456.901=== 14 pass

141969===345.890=== 04 pass

049064===456.901=== 56 pass

562448===123.678=== 32 pass

325156===123.678=== 85 pass

853303===345.890=== 34 pass

349928===123.678=== 12 pass

126434===123.678=== 32 pass

323713===123.678=== 33 pass

331333===012.567=== 92 pass

923987===789.234=== 77 pass

771403===012.567=== 29 pass

296944===789.234=== ?? pass

New open

7.8.9.2.3.4

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

03479499358