Users Formula Tips
Posted By:-


06-03-2015

15:26:29

ASALAM U ALIKUM

DEAR,MEMBER,S & FRIENDS,

 

DOSTON KI PURZOR FARMAISH PAR

 

AA GAY HUM B 1 BAR PHER

SY BABON OR JADOGARON

KI DUNIYAN MAIN

 

SAB SY PEHLY

 

SHEZADY KA JIN PAPER

94  946  9460

F 4CAST MUBARAK HO

OR GUMNAM SHEZADA PAPER SY

345 S 946 F

3452 S MUBARAK HO MEMBER,S

 

CLOSE ROOT 8418 SY

ONLY 2 CLOSE

 

8466(2)JAZER=959(22)295

4236 oooK 2

 

4266(2)JAZER=808(17)462

5176 oooK 1

 

5166(2)JAZER=084(77)906

7744 oooK 7

 

7766(2)JAZER=938(74)869

2493 oooK 4

 

2466(2)JAZER=704(69)025

1633 oooK 6

 

1666(2)JAZER=638(87)919

6768 oooK 7

 

6766(2)JAZER=906(94)927

7494 oooK 4

 

7466(2)JAZER=929(54)837

9460 oooK 4

 

466(2)JAZER=986(37)401

3  7  3  7  oooK

 

3452 S MUBARAK HO

 

946 F MUBARAK HO

 

289 S MUBARAK HO

 

SHEZADY KA JIN PAPER

94  946  9460

F 4CAST MUBARAK HO

OR GUMNAM SHEZADA PAPER SY

345 S 946 F

3452 S MUBARAK HO MEMBER,S

 

LAGNA NA LAGNA NASEEB

 

GAIB KA ILAM SIRF UPAR WALY K PAS HA

 

 

1 4CAST F S GARANTI

 

4  4CAST F S GARANTI

 

F 1 TANDULLA GARANTI

 

F 4 TANDULLA GARANTI

 

 

K SATH  RUTEEN K SATH

 

GUMNAM SHEZADA

0311-0783274

 

 

 

 

 


Posted By:-
basit baba

06-03-2015

15:20:39

200=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[AKARA==RELATION=AKARA=RELATION]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9688 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}96=TAQSEEM=1690=BARABAR=005680(47)==(47)=F=(40)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}40=TAQSEEM=1690=BARABAR=002366(86)==(86)=F=(84)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}84=TAQSEEM=1690=BARABAR=004970(41)==(41)=F=(42)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}42=TAQSEEM=1690=BARABAR=00248=(52)==(52)=F=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}51=TAQSEEM=1690=BARABAR=003017(75)==(75)=F=(77)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}77=TAQSEEM=1690=BARABAR=004556(21)==(21)=F=(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}24=TAQSEEM=1690=BARABAR=001420(11)==(11)=F=(16)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}16=TAQSEEM=1690=BARABAR=000946(74)==(74)=F=(67)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}67=TAQSEEM=1690=BARABAR=003964(49)==(49)=F=(74)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=TAQSEEM=1690=BARABAR=004378(69)==(69)=F=(94)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}94=TAQSEEM=1690=BARABAR=005562(13)==(13)=F=(---)=WAIT {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

          {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA=RELATION{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1111){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3333){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

                            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              7014==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(9503)===F===(9503)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(2022)===F===(2022)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(9688)===F===(9688)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====(4090)===F===(4090)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4090==XXXXXX====(8418)===F===(8418)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8418==XXXXXX====(4236)===F===(4236)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4236==XXXXXX====(5176)===F===(5176)===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5176==XXXXXX====(0043)===S===(0043)===PASS  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7744==XXXXXX====(2493)===F===(2493)===PASS   {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2493==XXXXXX====(9487)===S===(9487)===PASS   {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1633==XXXXXX====(6768)===F===(6768)===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6768==XXXXXX====(4573)===S===(4573)===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7494==XXXXXX====(3331)===S===(3331)===PASS     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9460==XXXXXX====( ??? )=====( ??? )====PASS        {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

 

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


Posted By:-
basit baba

06-03-2015

15:06:57

200=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN==ROUTINE==OPEN=ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  8418 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8418 X 555=BARABAR=(4671)990===(4671)=FIRST=(42)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4236 X 555=BARABAR=(2350)980===(2350)=FIRST=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5176 X 555=BARABAR=(2872)680===(2872)=FIRST=(77)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7744 X 555=BARABAR=(4297)920===(4297)=FIRST=(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2493 X 555=BARABAR=(1383)615===(1383)=FIRST=(16)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1633 X 555=BARABAR=(9063)15====(9063)=FIRST=(67)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6768 X 555=BARABAR=(3756)240===(3756)=FIRST=(74)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7494 X 555=BARABAR=(4159)170===(4159)=FIRST=(94)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9460 X 555=BARABAR=(5250)300===(5250)=FIRST=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN===FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                  {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(0000){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                  {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(2222){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                   {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              7014==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(9503)===F===(9503)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(2022)===F===(2022)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(9688)===F===(9688)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====(4090)===F===(4090)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4090==XXXXXX====(8418)===F===(8418)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8418==XXXXXX====(4236)===F===(4236)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4236==XXXXXX====(5176)===F===(5176)===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5176==XXXXXX====(0043)===S===(0043)===PASS  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7744==XXXXXX====(2493)===F===(2493)===PASS   {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2493==XXXXXX====(9487)===S===(9487)===PASS   {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1633==XXXXXX====(6768)===F===(6768)===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6768==XXXXXX====(4573)===S===(4573)===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7494==XXXXXX====(3331)===S===(3331)===PASS     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9460==XXXXXX====( ??? )=====( ??? )====PASS        {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 

                                          

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}