Users Formula Tips
Posted By:-
basit baba750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[CLOSE=ROUTINE=CLOSE=ROUTINE=]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  7014 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}701 X 44231=BARABAR=3100(593)1===(593)==F=(95)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}950 X 44231=BARABAR=4201(945)0===(945)==F=(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}247 X 44231=BARABAR=1092(505)7===(505)==F=(20)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}202 X 44231=BARABAR=893=(466)2===(466)==F=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}968 X 44231=BARABAR=4281(560)8===(560)==F=(40)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}409 X 44231=BARABAR=1809(047)9===(047)==F=(84)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}841 X 44231=BARABAR=3719(827)1===(827)==F=(42)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}423 X 44231=BARABAR=1870(971)3===(971)==F=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}517 X 44231=BARABAR=2286(742)7===(742)==F=(77)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}774 X 44231=BARABAR=3423(479)4===(479)==F=(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}249 X 44231=BARABAR=1101(351)9===(351)==F=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}CLOSE===FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1111){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3333){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                                             ALL  PAKISTAN  KO  MRER IS  ROUTINE SE

                                               CLOSE=FIGURE==(4)==MUBARAK  HO

 

 

                             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              7014==SE=START

 

 

                      {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

                                         {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDBEST.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

                                           {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDSTAR.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


ad here
Posted By:-
basit baba750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[AKARA=RELATION=15000=TO=750=]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  2011 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4483=2=TIME=JAZER=8182(616)2==(616)=FIRST==(63)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4410=2=TIME=JAZER=8149(099)9==(099)=FIRST==(09)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4464=2=TIME=JAZER=8173(932)4==(932)=FIRST==(49)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4418=2=TIME=JAZER=8152(793)2==(793)=FIRST==(13)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4435=2=TIME=JAZER=8160(624)6==(624)=FIRST==(41)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4406=2=TIME=JAZER=8147(251)4==(251)=FIRST==(91)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4434=2=TIME=JAZER=8160(164)6==(164)=FIRST==(71)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4489=2=TIME=JAZER=8185(352)7==(352)=FIRST==(12)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4498=2=TIME=JAZER=8189(452)3==(452)=FIRST==(15)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4445=2=TIME=JAZER=8165(220)9==(220)=FIRST==(62)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4445=2=TIME=JAZER=8165(220)9==(220)=FIRST==(70)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4488=2=TIME=JAZER=8184(896)8==(896)=FIRST==(85)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4440=2=TIME=JAZER=8162(923)7==(923)=FIRST==(79)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4496=2=TIME=JAZER=8188(541)8==(541)=FIRST==(40)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4424=2=TIME=JAZER=8155(559)8==(559)=FIRST==(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA===RELATION{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(9999){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              7014==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(9503)===F===(9503)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(2022)===F===(2022)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(9688)===F===(9688)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====(4090)===F===(4090)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4090==XXXXXX====(8418)===F===(8418)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8418==XXXXXX====(4236)===F===(4236)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4236==XXXXXX====(5176)===F===(5176)===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5176==XXXXXX====(0043)===S===(0043)===PASS  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7744==XXXXXX====(2493)===F===(2493)===PASS   {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2493==XXXXXX====( ??? )======( ??? )===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                      {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

                                         {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDBEST.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

                                           {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDSTAR.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


ad here
Posted By:-
basit baba750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN=====CLOSE====ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  4038 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4+0+3+8=(15)=1+5===(6712)==FIRST=OPEN=(79)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7+9+5+1=(22)=2+2===(4590)==FIRST=CLOS=(70)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7+0+1+4=(12)=1+2===(3489)==FIRST=OPEN=(95)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9+5+0+3=(17)=1+7===(8934)==FIRST=CLOS=(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2+4+7+2=(15)=1+5===(6712)==FIRST=OPEN=(20)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2+0+2+2=(=6)=6+0===(6712)==FIRST=CLOS=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9+6+8+8=(31)=3+1===(4590)==FIRST=OPEN=(40)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4+0+9+0=(13)=1+3===(4590)==FIRST=CLOS=(84)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8+4+1+8=(21)=2+1===(3489)==FIRST=OPEN=(42)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4+2+3+6=(15)=1+5===(6712)==FIRST=CLOS=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5+1+7+6=(19)=1+9===(1267)==FIRST=OPEN=(77)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7+7+4+4=(22)=2+2===(4590)==FIRST=CLOS=(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2+4+9+3=(18)=1+8===(9045)==FIRST=OPEN=(---)=WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN===FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(0000){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(4444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(9999){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              7014==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(9503)===F===(9503)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(2022)===F===(2022)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(9688)===F===(9688)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====(4090)===F===(4090)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4090==XXXXXX====(8418)===F===(8418)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8418==XXXXXX====(4236)===F===(4236)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4236==XXXXXX====(5176)===F===(5176)===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5176==XXXXXX====(0043)===S===(0043)===PASS  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7744==XXXXXX====(2493)===F===(2493)===PASS   {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2493==XXXXXX====( ??? )======( ??? )===PASS    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                      {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

                                         {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDBEST.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

                                           {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDSTAR.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


ad here